Kapitola 1. Co je to Astronomie

 

Na noční obloze se dají pozorovat úžasné věci - jiné světy, odlišné od toho mudlovského, velká oblaka žhavých plynů, z nichž se rodí hvězdy i obrovské výbuchy, jimiž zase hvězdy končí svou životní pouť.


Astronomové jsou mudlovští vědci, kteří studují všechny vesmírné objekty, jakými jsou planety, měsíce, komety, hvězdy a galaxie.
Astronomie je velmi stará kouzelnická a mudlovská věda. Už Arabové a staří Řekové vzhlíželi k obloze a pokoušeli se porozumět hvězdám, planetám a měsícům. Pro prvotní mudlovské astronomy však většina těchto těles byla příliš vzdálena na to, aby mohli pozorovat nějaké podrobnosti. Skutečné poznatky o vesmíru začali mudlové získávat až po vynálezech dalekohledu v 17. století.


Na výzkum vesmíru dnes mudlovští astronomové používají širokou škálu nejrůznějších přístrojů. Pozorují oblohu pozemními dalekohledy různých druhů, vysílají vesmírné sondy (výpravy) na jiné planety Sluneční soustavy a vypouštějí družice (malé magnetické částky), které zkoumají vesmír z velké výšky nad povrchem Země.