6. Kapitola - Planety

 

Země je jedním z devíti kulovitých útvarů, které obíhají kolem Slunce. Jsou to planety - obrovská nebeská tělesa složená z hornin, kovů a směsí plynů, obíhající kolem hvězdy. Některé z nich, například Země a Venuše, jsou obaleny vrstvou plynů, kterým říkáme atmosféra. Největší planety Jupiter a Saturn jsou obklopeny prstenci plynů a prachu.


Teplota na povrchu planet je značně rozdílná: na Merkuru, který je ke Slunci nejblíže, je během jeho dne vedro jako v peci, ale na Plutu, který je na okraji Sluneční soustavy, je 10krát chladněji než za tuhých nočních mrazů.


Všechny planety obíhají kolem Slunce po elipsovitých (vejčitých) drahách. Pohybují se stejným směrem a přitom se zároveň otáčejí kolem své osy. V dalekohledu je vidíme jako světelné disky putující po noční obloze. Vlastní světlo nevyzařují, pouze odrážejí světlo od Slunce. Podle našich současných znalostí je naše Země jedinou planetou v naší Sluneční soustavě, na níž jsou vhodné podmínky pro život.


Takových hvězd, jako je naše Země, jsou však ve vesmíru milióny, a soudí se, že mnohé z nich mají vlastní planety. Je proto možné, že, podobně jako na Zemi, i na některých z nich existují určité formy života.

MERKUR: je tak blízko SLUNCE, že nemá ani atmosféru, ani oceány. Na skalnatém povrchu vystupuje teplota až na 350°C.

VENUŠE: Celý povrch Venuše je zakryt hustými oblaky, která zachytávají sluneční teplo, takže teploty na jejím povrchu dosahují asi 480°C - nejvíce ze všech planet naší Sluneční soustavy.

ZEMĚ: má vzduch, který tvoří atmosféru, a oceány naplněné vodou. Průměrná teplota dosahuje 22°C. Vzduch a voda v kapalném skupenství jsou nezbytnou podmínkou života. Kdyby bylo na Zemi tepleji, voda by se vypařila, kdyby se příliš ochladilo, voda by zamrzla.

MARS: je to malá, vyprahlá planeta s červeným skalnatým povrchem. Je na ní chladno - kolem -23°C - a na pólech jí sedí dvě čepičky z ledu a zmrzlého plynu. Má dva obrovské měsíce - FOBOS a DEIMOS.

JUPITER: je největší planetou Sluneční soustavy. Má 16 měsíců. Jeho povrch, který je vytvořen ze směsi kapalin a plynů, zakrývají pásy oblaků, v nichž dochází k atmosférickým vírům. Je to studená planeta, obklopená prstencem prachu.

SATURN: je to obrovská planeta, téměř tak velká jako JUPITER. Atmosféra je rozdělena na velký počet pásů, tvořených bouřkovými mraky, kroužícími kolem planety, takže dostává prstencový vzhled. Saturn má pevné jádro obklopené ledem a plynným vodíkem. Má nejvíce měsíců ze všech planet. Astronomové se domnívají, že jich je nejméně 22.

URAN: má pevné kovové jádro, obklopené ledem a plyny. Jeho modrozelenou atmosféru tvoří převážně vodík, metan a hélium. Teplota na povrchu je extrémně nízká - kolem -215°C.

NEPTUN: má jasně modrou vodíkovou atmosféru, v níž jsou mraky metanu a čpavku. Má kamenné jádro, velké asi jako ZEMĚ. Kolem můžeme vidět tři prstence a osm obíhajících měsíců.

PLUTO: je nejvzdálenější a zároveň nejmenší planetou naší soustavy, jeho průměr dosahuje pouze pětinu průměru ZEMĚ. Teplota se pohybuje kolem -230°C, takže má nejstudenější povrch ze všech planet. Pluto má jeden měsíc téměř poloviční velikosti jako má sama planeta.