Dějiny čar a kouzel

 

Dějiny čar a kozel jsou velmi důležité. Hlavně pro to aby jste se víc dozvěděli o vaší škole, tudiž o Bradavicích.

 

Příjemné počtění