8. Kapitola - Komety a meteory

 

Za jasné noci můžeme během hodiny pozorovat na nebi několik meteorů. Meteor, lidově zvaný padající hvězda nebo létavice, vypadá jako světelný bod, který znenadání bleskově proletí oblohou a zmizí.


Vzniká tak, že do atmosféry Země vnikne pevná částice meziplanetární hmoty, zvané meteor. Při obrovské rychlosti (kolem 240 000 km/hod), kterou se řítí k Zemi, se v důsledku tření se vzduchem uvolňuje obrovské teplo, takže meteor vzplane a zanechá na obloze zářivou stopu. Meteory obvykle shoří ve výšce 90 km nad zemským povrchem.


Mnohé meteory jsou vlastně úlomky komet, obíhající kolem Slunce. Kometa se objeví jako slaboučký světelný bod podobný hvězdě, který se pohybuje po obloze několik nocí za sebou. Jak se blíží ke Slunci, narůstá její chvost. Potom se prudce otočí kolem Slunce a putuje dál. Přitom se zmenšuje a její svit slábne. Komety se často vracejí v pravidelných intervalech (za několik určitých let), když se na pouti po své oběžné dráze přiblíží k Zemi.