Zakladatelé Bradavic

Rowena z Havraspáru se narodila roku 952 na severu Anglie v kouzelnickém městečku Havraspár (Ravenclaw), které ve 12. století do základů vyhořelo při útocích draků, jenž po staletí hnízdili v okolních lesích (dodnes se nepodařilo objasnit příčiny této katastrofy, při níž zahynuli takřka všichni obyvatelé, kteří při napadení spali ve svých domovech). Na témže místě vyrostlo na sklonku 13. století mudlovské město zvané York. Přesnější informace z Rowenina raného dětství nejsou známy, neboť se nepodařilo zachránit žádné písemné památky z tohoto období. Víme jen, že vyrůstala v kouzelnické rodině, jenž patřila k početné střední vrstvě.

 

Její otec Frederick z Havraspáru byl velmi váženým občanem a obchodníkem, zemřel však dříve, než se u jeho dcery projevily kouzelnické schopnosti. Její matka Brienne se po smrti manžela odstěhovala s dcerou a se synem Tristanem do starého domu po svých rodičích v Bewcastlu, kde Rowena nastoupila do učení k mistrovi Meldonovi Bystrému. Tristan ukončil studia na univerzitě, aby mohl pokračovat v otcově živnosti a finančně podporovat rodinu. Rowenin učitel Meldon Bystrý nebyl ve své době příliš znám, stranil se veškeré společnosti a v soukromí se věnoval důkladnému studiu magie. Vyučovat začal až v pokročilém věku, kdy se rozhodl své vědomosti a léty nabyté zkušenosti předat dalším generacím. Jeho nároky na výběr učenců byly opravdu vysoké, za svůj život přijal pouze čtyři: Rowenu z Havraspáru, Helgu z Mrzimoru, Godrika Nebelvíra a Salazara Zmijozela. U každého z nich našel vlastnosti, které nesměly chybět žádnému mocnému kouzelníkovi a věděl, že společně dokáží v budoucnu velké činy, jenž se časem stanou pro kouzelníky a čarodějky legendami. Po sedmiletém studiu se Rowena vrátila zpět ke své matce, po roce stráveném v Bewcastlu přijala nabídku sloužit králi Edgarovi a odjíždí do Londýna. Záhy roku 975 Edgar umírá a žádá tehdy teprve třiadvacetiletou Rowenu, aby se postarala o jeho dva nedospělé syny Eduarda a Ethelreda, z úcty a přátelství ke králi se zavázala slibem, že jeho poslední přání splní. Starší, šlechtou ne příliš oblíbený, Eduard se ujímá vlády, čtyři roky po korunovaci je však zavražděn a na trůn usedá Ethelred. Rowena si dávala za vinu, že nezabránila Eduardově smrti a odjíždí zpět do Bewcastlu, kde se dovídá, že její matka umírá. Zatímco se Rowena starala o svou nemocnou matku, Anglie a její sláva začala upadat.

 

Král později znám jako Ethelred Nerozhodný nebyl schopen řádně spravovat zemi, velký vliv na rozvoj vlády a práva se připisuje učenému arcibiskupovi Wulfstanovi, kterému do pozice vrchního rádce dopomohla i přes tehdejší spory mezi kouzelníky a církví sama Rowena. Roku 980 Brienne zemřela a Tristan se vrací do Bewcastlu, aby se postaral o svou sestru, kterou ztráta matky velice zasáhla. Po dvou letech strávených v Bewcastlu se Rowena opět shledává se svými přáteli ze studií, kteří přicházejí s nápadem založit školu pro kouzelníky a čarodějky. Na severu Anglie našli místo, kde kdysi stávala nedobytná pevnost a započali její přestavby, práce trvaly bezmála pět let a bylo při nich použito bezpočtu mocných kouzel a zaklínadel. Roku 986 se otevírají brány školy, která dostala jméno po starodávné pevnosti, prvním studentům, kteří prokázaly kouzelnické schopnosti a nadání. Nesváry mezi zakladateli se však brzy začaly projevovat, zvláště neshody se strany Salazara Zmijozela, jenž prosazoval, aby nepřijímali děti z mudlovských rodin, které podle něj nejsou svého výjimečného daru hodni, oproti těm, co pocházejí z čistokrevného kouzelnického rodu. Napětí na hradě přetrvávalo a vedlo k rozdělení studentů do čtyř kolejí a vytvoření Kouzelného klobouku, několik let na to pracovali čtyři mágové opět ve vzájemné shodě. Salazar jakoby se uzavřel do sebe a veškerý volný čas trávil v prostorách sklepení. Po nějaké době však došlo v otázce mudlovských studentů k vážnému střetu mezi Nebelvírem a Zmijozelem, který vyústil odchodem Salazara. Uběhlo dalších pár let a Anglie neúprosně čelila stále častějším útokům Dánů, Rowena opouští zdi hradu a vydává se na pomoc králi. Podařilo se jí dojednat dohodu s vévodou Normandie a na utvrzení spojenectví těchto dvou zemí se vévodova dcera stala Ethelredovou ženou. (Podle jedné z dávných legend podala při hostině Rowena vévodově dceři do poháru vína nápoj lásky.) Prestiž školy se zvyšovala a žáků rok od roku přibývalo. Po Ethelredově smrti na trůn usedá jeho syn Edmund a jelikož už Rowena nebyla vázáná slibem, jenž dala králi Edgarovi, vrací se do Bradavic. Zprávy o tom, že roku 1016 Edmund umírá na bojišti a je nahrazen Knutem, velitelem dánských vojsk, se k ní dostaly příliš pozdě. Knut se oženil s vdovou po Edmundovi a zabezpečil si nadvládu v zemi pobitím a upálením všech předních Angličanů, jediný, kdo přežil strašlivé krveprolití, byla Rowena, která už nikdy do konce svého života neopustila bezpečné zdi Bradavic a roku 1060 zemřela ve věku sto osmi let.

I když tato významná čarodějka udělala pro svou zemi hodně, proslavila se hlavně tím, že stála při zrodu Školy čar a kouzel v Bradavicích a založila kolej, do které si vybírala obzvláště chytré a nadané žáky.Godric Nebelvír se narodil v červnu před více jak tisíci lety. On a jeho rodina žili nějaký čas v Africe, aby se vyhnuli mudlovskému honu na čarodějnice, který v té době zuřil v Anglii. Nebelvírovi žili na místě vzdáleném od jakékoli civilizace. Godric měl velmi dobrodružnou povahu, co se projevovalo i v jeho dlouhých potulkách divočinou. Nejraději pozoroval lvy a jejich chování v divokém a tvrdém africkém prostředí.


Godric se vyučil za čaroděje za pomoci svého otce. On byl vlastně původcem myšlenky, aby byla založena nějaká škola pro čaroděje, protože počas vyučování svého neposedného syna si často povzdechl, že je velká škoda, že neexistuje škola, která by ho zbavila trápení učit tak nepokojné dítě jako je jeho syn. Godric měl svého otce velmi rád a i když se jeho otec snažil být na něho přísný, tak jejich vyučování často končilo procházkami po krajině nebo vyprávěním veselých anekdot. Když Godric dosáhl osmnácti let, rozhodl se vrátit do Anglie. Usadil se v Prasinkách, protože se dozvěděl, že nedaleko se nachází začarovaný les. To ho zaujalo a rozhodl se na vlastní oči přesvědčit, zda se jedná jenom o mudlovský výmysl, nebo důkaz o přítomnosti čarodějnického života. Jednoho dne se setkal v taverně s mladým Salazarem Zmijozelem a stali se přáteli. Hned si skvěle rozuměli, protože oba měli podobného dobrodružného ducha. Až později se ukázalo, že jejich dobrodružná povaha měla u každého jinou podstatu. Kým Zmijozel se snažil sledovat vlastní cíl, Nebelvír měl více ušlechtilé zájmy a chtěl dělat něco skutečně záslužného.


Nicméně Godric se Salazarovi svěřil o svém snu založit čarodějnickou školu. Salazarovi se tato myšlenka hned zamlouvala. V této době měli oba zhruba třicet let a zdálo se, že jejich přátelství je pevné a trvalé. Oba byli už slavní a uznávaní čarodějové s velikou mocí. Salazar se setkal s Helgou z Mrzimoru, která byla taky skvělá čarodějka, a na jeho žádost se rozhodla pomoct založit Bradavice. O něco později potkal Godric Rowenu z Havraspáru, která byla velmi moudrá a přispěla velkým dílem k rozvoji Bradavic.


Postupem času se situace v Bradavicích i ve vztazích jejich zakladatelů začala vyhrocovat. Salazar Zmijozel měl požadavky, které ostatní nemohli a nechtěli akceptovat. Godric nechtěl ustoupit Salazarovu požadavku, aby v Bradavicích studovali jenom děti z čarodějnických rodin, zatím co Godric trval na tom, že právo studovat v Bradavicích mají všichni, kteří mají čarodějné schopnosti. Došlo k velké hádce a cesty Godrica a Salazara se navždy rozdělili. Z přátel se stali nepřátelé. Godric si až do konce zachoval svou hrdost, odvahu a statečné srdce. V dnešní době je pravděpodobně nejrespektovanější ze čtyřlístku bradavických zakladatelů. Zachovali se i některé předměty, které patřili Godricovi Nebelvírovi – Moudrý klobouk a meč.