Bradavice

 

Škola čar a kouzel v Bradavicích je mezi evropskými kouzelnickými školami jedna z nejprestižnějších,v nedávné minulosti se však stala slavnou i mezi mudlovskou veřejností, a to díky svému pravděpodobně nejslavnějšímu žáku, Harry Potterovi. Samozřejmě nelze opomenout dalšího, i když nechvalně proslulého bradavického studenta, lorda Voldemorta. Jak, proč a kdy ale vznikla a jak se vyvíjela ? Jaká je historie školy, ze které vyšli nejvýznamnější evropští kouzelníci 20. století ?
Nejprve je nutno se vrátit na začátek 11. století, tedy do doby, kdy mladí čarodějové studovali u čarodějů starších (a nutno poznamenat, že to zpravidla neměli lehké , jelikož tři sta let starý čaroděj je obvykle velice rozmarná a při tom velmi sklerotická osoba ) a kouzelníci byli stále ještě vyhledáváni pro své schopnosti a ne jako palivo pro táboráky inkvizitorů. Tehdy se kdesi na území nynějšího Spojeného království, přesněji kdesi ve Skotsku, sešli čtyři přední kouzelníci své doby, Godric nebelvír, Salazar Zmijozel, Helga z Mrzimoru a Rowena z Havraspáru. Věděli, že není dostatek dorostu a řemeslo upadá, jelikož v té době už (hlavně ve městech ) není o kouzla takový zájem a vzdělávání u starých čarodějů není na dostatečné úrovni, takže většinu byť nadějných studentů odradí už v prvních několika měsících. Ze setkání vzešel nápad postavit kouzelnickou školu . Kouzelnická škola však musí být dobře chráněna před zraky mudlů, před jejich projevy nenávisti, které byly, a stále jsou kouzelníkům cizí (války,...) a konečně i před černými mágy (Zmijozel byl dílem černokněžník , ale ne mág).


Pro účel stavby školy se výtečně hodilo právě místo setkání. Byla to rozsáhlá planina, která by pobrala dobře tři hrady, navíc ze dvou stran chráněná lesem, ze třetí pak jezerem. Čtvrtá strana byla otevřená do vřesoviště, směrem k obci Prasinky. Během asi dvou let ( ve středověkých análech se nedochoval přesný údaj ) na této planině Čtyři čarodějové postavili tak velký hrad, že do té doby žádný mudla nepostavil větší. Bradavice, tak totiž hrad nazvali, byly vybaveny mnohými kouzly, která neumožňovala vstup mudlům, ale ani přemísťování za pomoci kouzel na celých školních pozemcích . Celý hrad byl protkán tajnými chodbami a místnostmi, falešnými dveřmi, místnostmi, které dle určitého vzorce měnily svou polohu (dle lunárního cyklu, během týdne apod.) a dalšími věcmi, které zpestřovaly každodenní život studentů Tajemných umění.


Škola byla dostavěna a Čtyři čarodějové chodili po celém ostrovním království a vybírali vhodné kandidáty čarodějných umění, totiž chlapce a dívky s kouzelnickým nadáním, a odváděli je na hrad. Každý ze čtyř měl svůj okruh studentů, ( kolej , která se i po jeho smrti jmenovala po něm : Nebelvír, Mrzimor, Havraspár, Zmijozel ) který postupně zasvěcoval do tajů kouzelnické nauky.
Po několika letech však mezi zakladateli vznikly rozpory, zejména v otázce přijímání studentů mudlovského původu a vleklé spory vyústily v odchod Salazara Zmijozela ze školy. Tento odchod byl, dle dobových zkazek poměrně dramatický, Zmijozel údajně prohlásil, že jednou přijde jeho dědic a vyčistí Bradavice od mudlů. Od té doby se mezi studenty začalo tradovat, že Zmijozel kdesi postavil jakousi tajnou místnost, tkzv. Tajemnou komnatu, ve které čeká jakýsi bájný netvor, kterého Zmijozelův dědic použije k likvidaci studentů mudlovského původu, až přijde čas.


V průběhu staletí se ale nic nedělo. V Evropě ještě za života Čtyř vzniklo několik nových kouzelnických škol, takže mohl vzniknout později tak věhlasný Turnaj tří škol, nebo též Turnaj tří kouzelníků. Když se život Godrica Nebelvíra i jeho kolegů chýlil ke konci a výuku studentů převzali jejich nástupci, nastala potíž, jak vybírat studenty hodné prestižního studia v Bradavicích. Problém vyřešil Nebelvír. Očaroval jeden špičatý kouzelnický klobouk, zafixoval do něj vlastnosti, které na svých studentech preferoval on , Rowena z Havraspáru, Helga z Mrzimoru i Salazar Zmijozel adal mu možnost číst myšlenky a charaktery. Tento klobouk je v Bradavicích uchováván dodnes a do dnešní doby zařazuje studenty do čtyř bradavických kolejí.


Čtyři zemřeli, ale Bradavice žily dál. Bez úhony přežily velké pronásledování čarodějnic ve 14.století, nehnul s nimi ani postupný úpadek čar a kouzel v důsledku jejich vědeckého vyvracení v dalších stoletích. Problémy nastaly až za ředitele Dippeta, když ke studiu nastoupil mladý Tom Raddle . Asi v šestém jeho studijním roce se totiž začaly objevovatpřípady napadení studentů mudlovského původu. Student byl obvykle nalezen zkamenělý na chodbě. Když byla jedna studentka za nepochopitelných okolností zavražděna na záchodě, začalo Ministerstvo kouzel společně s vedením školy intenzivně pátrat po viníkovi Vina byla nakonec připsána studentu třetího ročníku, Rubeusi Hagridovi, který byl okamžitě vyloučen ze školy. Tyto události lze datovat do 50. let 20. století. Znovu se případy stejného napadení objevily asi čtyřicet let nato , hned na začátku školního roku 1992 / 1993. Tehdy, ke konci školního roku netvor z Komnaty unesl jednu studentku ( Ginny Weasleyovou ) přímo do svého sídla a téhož dne večer byl zahuben Harry Potterem za asistence ochočeného fénixe Fawkese. Tehdy se ukázalo, že Komnatu otevírala sama unesená Ginny Weasleyová, kterou ovládal Raddle, který před padesáti lety začaroval část svého já do svého deníku a to z něj nyní vystoupilo.

 

Salzar Zmijozel založil s Godricem Nebelvírem,Rowenou z Havraspáru a Helgou z Mrzimoru Školu čar a kouzel v Bradavicích. Salazar se ale s Godricem začal dohadovat,jestli budou přijímat jen kouzelníky z "čisté krve".Godric ale zastával názor,že mohou a měli by přijímat i kouzelníky z mudlovských rodin.Salazar to odmítl a tak odešel z Bradavic.Zanechal tam ale známou záhadnou místnost, Tajemnou komnatu.Jak skončil není dosud známo.

Velký Salazar Zmijozel se narodil dne pátého, druhého měsíce roku před tisíci lety. Byl to milý a hodný chlapec, který vyrůstal jenom se svou matkou Sezerou, se kterou měl velmi blízký vztah. Doba byla pro čaroděje těžká, protože byli pronásledováni nesnášenlivými mudly. Také Salazarova matka byla chycena, ale ještě předtím ho dala na výchovu do mudlovské rodiny, aby byl v bezpečí. Sezera byla nakonec popravena mudly. Od té doby je začal Salazar velmi nenávidět. Jednoho dne utekl z města v naději, že najde místo, kde by mohl pokračovat ve studiu čar a kouzel a po dlouhé cestě toto místo našel v Prasinkách, kde začal pracovat v pekárně a učit se u mocné čarodějky Kuhriny Lesbithové. Naučila ho všechno, co věděla a snažila se Salazarovi pomáhat ze všech sil. Salazar si zpočátku myslel, že Kuhrina je panovačná, ale později zjistil, že se ho snaží jenom podporovat. Postupně se stali přáteli a Kuhrina, která byla starší o tři roky se stala jeho důvěrnicí. V průběhu let začal Salazar objevovat nová kouzla a lektvary, díky čemuž se stal velmi slavným a obdivovaným čarodějem. Salazar byl vždy velmi mazaným manipulátorem, který si tvrdě stál za svými názory a stále pevněji věřil, že mudlové si nezaslouží nic jiného než jeho nenávist a často jim velmi nepříjemně škodil.


Jednoho se Salazar Zmijozel potkal s Godricem Nebelvírem v jedné známé hospodě a díky tomuto setkání vznikla ona známá čarodějnickou škola Bradavice. Na pomoc si přizvali dvě mocné čarodějnice své doby – Helgu z Mrzimoru a Rowenu z Havrspáru, čemuž dali vzniknout Velké Bradavické Čtyřce. Jako svůj symbol si Salazar zvolil samozřejmě hada, díky jeho schopnosti s těmito úžasnými stvořeními mluvit jejich specifickým hadím jazykem.


Salazar a jeho dávná učitelka Kuhrina se vzali po vybudování Bradavic. Měli spolu syna, který se jmenoval Surzian, sdělil všechno umění, které se našlo u jehomocných rodičů a později se z něj stal velmi slavný čaroděj. Když měl Surzian dva roky, chtěl jeho otec v záchvatu zuřivosti zničit celý hrad kvůli přilivům dalších a dalších mudlovských studentů, ačkoli proti přijímání těchto “nečistých“ velmi tvrdě ptotestoval. Pořád trval na tom, že mudlovští studenti nejsou důvěryhodní. Když zjistil, že protiopozici ostatních tří tvůrců se svým názorem neobstojí, úplně se změnil. Začal ignorovat svoji ženu, syna a následodníky a jeho srdce se naplnilo hněvem, nenávistí a chamtivostí, což vedlo až k vybudování oné známé Tajemné komnaty se svým děsivým obsahem a skryté někde v hlubinách hradu. velké roztržky Bradavických čtyř dohnali Salazara až k opuštění Bradavic a nikdo ho už nikdy neviděl a ani o něm neslyšel. Povídá se, že Kuhrina byla poslední, kdo ho viděl, jak rychle kráčí směrem k Zapovězenému lesu. Byl hluchý ke všem zoufalým prosbách své ženy a vzdálenému pláči svého syna, a kráčel stále hlouběji a hlouběji do lesa.