Druhy přeměňování

 

Přeměna úplná

Je taková přeměna, ve které přeměňovanou věc přeměníme v úplně jinou.
Příkladem takové přeměny je kouzlo Vera vertum (toto kouzlo přemění živého tvora v pohár) a nebo velmi podobné kouzlo Feraverto (toto kouzlo promění zvíře v pohár na vodu…jak říkam, je podobné).

 

Přeměna neúplná

Je to v podstatě opak přeměny úplné. Zde se totiž přemění jen část předmětu na něco jiného
Příkladem takové přeměny jsou kouzla Charles, forcula

 

Přeměna úplná

Přeměna jehly na špendlík