Přeměna knihy v brk

 

Kniha je předmět středně velký, naopak brk je malý a hlavně úzký. Musíte knihu zúžit, jak jen to jde. Při opačné přeměně musíte naopak brk rozšířit.
Pohyb hůlky: Napodobte tvar brku - čára shora dolů, při opačné přeměně čára zdola nahoru. Čím delší čára bude, tím delší bude také výsledný brk.
formule: Q - penna-grafo