Rod Elfů a temná stránka vznešených

 

V této kapitole se blíže seznámíme s tajemstvími opřádajícími tmavé lesy Lórienu a jejich obyvatele. Předpokládám, že jste již někdy zaslechli název národu Elfů, možná jste se již s některým jeho zástupcem setkali. Ale pěkně po pořádku.

Elf
Elfové jsou krásné bytosti, působící až magickým dojmem. Žijí v souladu s přírodou a většinou se straní lidí i kouzelníků. Mají svou vlastní řeč zvanou tangwar queneya, někteří ovládají přírodní zelenou magii, a nejen ji, ale i účinná elfská kouzla. Jako příklad uveďme elfské kouzlo štítu vyvolané formulí Erga ow mëdiâl derton (Zjev se ochranný štíte) spolu se speciálním pohybem rukou odkaz na obrázek Aiôn gösyra dęrbasston (Zmiz zbrani nepřítele), které vyrazí protivníkovi hůlku či zbraň. Najít Elfy není snadné, dokáží se mistrně maskovat, jsou výbornými stopaři a lučištníky.

 

Vzhledem se podobají člověku, rozdílem jsou protáhlé, zašpičatělé uši. Koluje pověra, že všichni Elfové mají světlé vlasy, není však plně pravdivá. Ve skutečnosti tomu tak je u dobré poloviny příslušníků národa. Druhá polovina se pohybuje ve tmavší škále barev od kaštanové až po černou. Kromě nadání pro přesné míření jsou odolní, fyzicky zdatní a jejich sluch i zrak předčí lidský. Elfská města jsou roztroušena na utajených a skrytých místech, a v mnoha případech téměř splývají s přírodou.

 

Setkání s elfským lučištníkem nemusí být nebezpečím, nebo Elfové nepatří k bojovným bytostem. Pokud je to možné, volí dohodu, což ale neznamená, že nejsou dobrými válečníky. Jejich šípům prakticky nic neunikne. Setkáte-li se s Elfy, jednejte s klidem a dejte najevo své přátelské úmysly. Pokud neohrozíte vy je, nebudou vám bránit v další cestě. Někteří Elfové, a nejen oni, jsou nadáni darem předvídat a vidět do budoucnosti.

Postupem času se na některých místech promísili Elfové s lidmi. Jedinci, kteří mají rodiče z rodu lidí i Elfů, jsou nazýváni Půlelfové.


Půlelf  může mít vlastnosti obou rodičů, záleží na genech. Většinou si ponechává elfskou mrštnost a souznění s přírodou. Jeho uši mohou, ale nemusí být zašpičatělé a vlasy mají rozličné barvy.

Posledním druhem Elfů jsou Temní Elfové . Pozor, nezaměňovat s Temnými skřety! Temní Elfové nesnáší ztotožňování s národem Elfů, svému národu říkají Drow. Jejich životní filosofií je tma a temno. Postavou se podobají Elfům, ale jejich kůže je tmavá a vlasy bílé až stříbrné. Narozdíl od Elfů preferují místo zelené magie magii černou. Jejich spojencem je oheň. Střetnutí s nimi může být nebezpečné, ale nepochybíte-li (chybou by bylo například nazvat Drow Elfem), máte šanci odejít bez boje.

Nebezpečnými tvory původem zrozenými z Elfů jsou takzvaní Temní skřeti Známí také jako Orkové. První vznikli z Elfů, do jejichž srdcí bylo zaseto zlo. Byli mučeni a znetvořeni, jejich mysl zaplavila temnota. Skřeti jsou pro svou sílu, zlobu a obratnost často využíváni jako vojáci. Jsou však velmi zrádní. Jejich oddanost pánovi závisí na jeho tvrdosti a moci.

Avšak známe stvoření ještě nebezpečnější, než jsou Temní skřeti. Vražedné stroje, které se nezastaví téměř před ničím, Skurut - Hai . Skuruti vznikli křížením Temných skřetů se zlými lidmi čistě pro armádní účely. V dnešní době se jich naštěstí již mnoho nevyskytuje. Narazit na ně můžete na tmavých místech a v horách. Pokud se tak stane, braňte se všemi možnými prostředky a co nejrychleji se jim ztrate z dohledu! Ale pozor! Skuruti jsou, stejně jako Elfové, velmi dobrými stopaři.