Rozdělení magie dle nekouzelnických zdrojů

 

Existují odlišné názory na to, jestli vůbec existují nějaké druhy magie jako takové. Já osobně zastávám názor, že magie není ani černá, ani bílá, ale taková, jaký je ten, kdo ji provádí. To je velice důležité. Pamatujte si, že hranice mezi dobrým a špatným může být velmi tenká. Každý z nás v sobě má dobro i zlo a je jen na nás, na kterou stranu se přikloníme.

 

Co to vlastně magie je? Je to praktikované přesvědčení, že pomocí vhodných formálních operací a rituálů lze zasahovat do běhu světa a ovlivňovat tak chod věcí v tom smyslu, jak si mág přeje. Zvládnutí magických praktik si žádá letitou pečlivou průpravu, vysoký stupeň znalostí a dovedností a nezřídka i speciální vyšší zasvěcení.

 

Jedním z půvabů magie je i to, že mnohý velmi mocný zasvěcenec jejích nauk je při povrchním pozorování člověkem fádním, nenápadným a jen málokdo by na první pohled odhadl jeho skutečný význam. Pro úplnost uvádím stručně rozdělení magie používané v literatuře, na něž byste mohli narazit.