Rady, Poučky, Pravidla


Hlavní přísadou do lektvarů jsou rostliny.

Z nadzemních částí rostlin sbíráme:

 nať (herba)
mladý vršek (summitas)
lodyha (caulis)
pupen (gemma)
list (folium)
dřevo (lignum)
kůra (cortex)
květ (flos)
plod (fructus)
stopka (stipes)
semeno (semen)
žlázy (glandulae)
výtrusy (sporae)

 

Z podzemních částí rostlin sbíráme:

kořen (radix)
 oddenek (rhizoma)
hlíza (tuber)
cibule (bulbus)

 

Dále využíváme:

 pryskyřice
klejopryskyřice
 balzámy
zaschlé mléčné šťávy

 

Sbírání a uschovávání léčivých rostlin

Sbírání listí bylin se provádí ještě před květem. Stonky uřezáváme u země, zbavíme je listí a pak je sušíme. Malé rostliny, jako petrklíče, fialky a mnoho jiných, sušíme po uříznutí celé.

Květy a listy stromů a keřů strháme, ale šetříme při tom pokud možno větví. Stejně tak u rostlin nevytrháváme kořeny!

Byliny rozprostřeme na sítka s velikými otvory, která si můžeme zhotoviti z rámců a nití nebo drátěného pletiva - při poslednějším podložíme nejdříve papír. - Pak sušíme rostliny na vzdušném místě ve stínu - na půdě. - Silné kořeny a hlízy musíme nejdříve rozřezati.

Jemné rostliny šetříme nejlépe neobracením.
Při deštivém počasí a pozdě na podzim budeme ovšem nuceni vzíti na pomoc sušivou sílu ohně.

Také nesmíme příliš rychle sušiti, neboť při veliké suchosti rostlin se rostliny lámou a drobí, takže rostliny vypadají nevzhledně, což vede při prodeji ke ztrátám.

Uschovávání suchých bylin nemělo by se díti ve svazcích, nýbrž v uzavřených skříních - ze dřeva nebo lepenky - a sice v místnosti zcela suché.

Rostliny, které necháme na vzduchu, pozbývají většinou své vůně a ztrácejí tak na ceně.

 

Uschovávání: byliny, stonky a kořeny uschováváme v sáčkách a podobných oblaech, ponevadž připouštějí svou porovitostí neustále větrání. Něžné součástky rostlinné jako květy a poupata uschováváme v plechových krabicích. Rovněž rostliny, které obsahují živné látky, uschováváme v plechových krabicích, abychom je chránili před myšmi a moly a prachem.

 

Doba sbírání: jednotlivých rostlin řídí se podle roční doby, ale lze ji velmi obtížně určiti podle měsíců, poněvadž počasí každého roku se více méně přesunuje.